Picolade the Instagram Web Viewer

Oznamujemeprvýkoncertna2018.NovýrokodštartujemeveľkouakciouvRiderspube(KE),naktorejsavámpredstavímemy,Etterna(Po)aBeyondtheLimits(Bj).27.1.nezabudniprísťavychutnaťsikúsokvýchodoslovenskéhometalu.

Weareannouncingthefirstconcertin2018.WerestartingthenewyearwithbigeventinRiderspub(Košice)whereweareperformingwithEtterna(Prešov)andBeyondtheLimits(Bardejov).Dontforgettocome27.1.andenjoyalittlebitofmetalfromEasternSlovakia.

concertmetalconcertgiglive2018thunderbelletternabeyondthelimitsheavymelodicmetalrockmodernhardrockriderspubkosice

thunderbell.official

Jan 02, 2018 - 08:00

Oznamujeme prvý koncert na 2018. Nový rok odštartujeme veľkou akciou v Riders pube (KE), na ktorej sa vám predstavíme my, Etterna (Po) a Beyond the Limits (Bj). 27.1. nezabudni prísť a vychutnať si kúsok východoslovenského metalu. We are announcing the first concert in 2018. We're starting the new year with big event in Riders pub (Košice) where we are performing with Etterna (Prešov) and Beyond the Limits (Bardejov). Don't forget to come 27.1. and enjoy a little bit of metal from Eastern Slovakia. #concert #metalconcert #gig #live2018 #thunderbell #etterna #beyondthelimits #heavy #melodic #metal #rock #modern #hardrock #riderspub #kosice

0 Comments